Mijn favorieten

         
http://www.nvm.nl/~/media/NVMPortal/Downloads/Pr/Campagne/Diversen/WOZ/Websitebanner%20bewegend%20468x60.ashx

In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken met de WOZ-tool hiernaast  uw voordeel. Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact op met V & W Makelaars Delft. Wij zijn zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kunnen u helpen om zonodig bezwaar te maken.